>
 
website hit counterStats
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Click for Bangkok, Thailand Forecast  
 
Untitled Document
| | |

Main  >> Travel  >> Wat Nong Bua, Ubon Ratchathani
Untitled Document

Wat Nong Bua, Ubon Ratchathani

Address:ห่างจากตัวศาลา กลางจังหวัดอุบลราชธานีไปทาง เหนือประมาณ 5 กิโลเมตร
 
This Isan-style ancient temple is located only five kilometers from Ubon Ratchathani's city hall. The outstanding architecture of this temple is a rectangular pagoda with a small golden chedi on the top believed to be inspired by Maha Bhothi Wiharn, Buddha Khaya of India; holy place of birth of the Lord Buddha. The stupa is deliberately designed with local Isan arts. On the four corners of pagoda base, stand sculptures of garuda with seven-head naga. Next to those are mara figures at the base of the chedi following with eight monk figures a little above on every side of the pagoda. The next level above there are identical sculptures of the Lord Buddha's ten incarnations on all four sides of the pagoda. From this level to the top are sculptures of Buddha images in different attitudes collaborated with kanok pattern. The temple hall was built into three-side gable style with beautifully decorated arc-shape roof to house the Buddha image in an attitude of slumber.

วัดสำคัญที่มีอายุเก่าแก่ และมีสถาปัตยกรรมแนวผสมผสานที่งดงามตามแบบอีสาน ตั้งอยู่ชานเมืองอุบลราชธานี ห่างจากตัวศาลากลางจังหวัดไปทางเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร สิ่งก่อสร้างที่เด่นสะดุดตาของวัดนี้คือสถูปก่ออิฐฉาบปูน ซึ่งโครงสร้างได้รับแรงบันดาลใจมาจากมหาโพธิวิหาร โพธิคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า สร้างเป็นสถูปทรงสี่เหลี่ยม ยอดสอบเข้าเล็กน้อย และปลายตัด แล้วต่อยอดด้านบนให้แหลมสูงด้วยสถูปขนาดเล็กสีทอง
สถูปที่พระธาตุหนองบัวแห่งนี้ ช่างได้บรรจงแต่งแต้มศิลปะท้องถิ่นเข้าไปอย่างลงตัว ฐานตอนล่างสุดเป็นรูปมารแบก ถัดขึ้นไปเป็นรูปพระสงฆ์สาวกยืนในซุ้มด้านละ 8 องค์ รวม 32 องค์ ถัดขึ้นไปเป็นภาพปูนปั้นเล่าเรื่องพระเจ้าสิบชาติ สลักเป็นช่องๆ 1 ช่อง ต่อ 1 เรื่อง รวม 10 ช่องเหมือนกันทั้ง 4 ด้าน เหนือขึ้นไปเป็นลายรัดประคตรูปเทพนั่งบนแท่นสลับกับลายกนก องค์เจดีย์ด้านบนประดับลายปูนปั้นเป็นรูปพระพุทธเจ้าในปางต่างๆสูงจนถึงยอดเจดีย์ ที่มุมฐานทั้งสี่ตอนล่างสุดเป็นรูปครุฑแบก เหนือขึ้นมาเป็นนาค 7 เศียร

ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุซึ่งบรรจุไว้ในสถูปลงรักปิดทอง ศิลปะอินเดียแบบปาละ คือเป็นสถูปทรงสี่เหลี่ยม สลักลายเป็นเรื่องพระเจ้า 500 ชาติ อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเรียงเป็นแถวคั่นแถวด้วยลายกลีบบัว

มุมกำแพงแก้วทั้งสี่มุมสร้างเป็นเจดีย์ทรงเหลี่ยมประดับลายรูปเทพพนมและลายกนก ที่ฐานปั้นเป็นรูปเทวดาประทับนั่งในซุ้ม
ใกล้ๆกันนั้น มีวิหารซึ่งสร้างเลียนแบบรูปทรงมาจากปรินิพพานวิหาร เมืองกุสินารา รัฐอุตรประเทศ ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นที่เสด็จดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้าเมื่อกว่า 2,500ปีมาแล้ว

วิหารที่วัดพระธาตุหนองบัวสร้างเป็นอาคาร ตรีมุข คือมีหลังคายื่นออกไปเป็นสามด้าน หลังคารูปร่างโค้งมน มีระเบียงพาไลโดยรอบตกแต่งด้วยลวดลายวิจิตรงดงาม

ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธไสยาสน์ในซุ้มตรีมุข เพดานโค้งด้าบนเขียนรูปเทวดาดั้นเมฆพนมมือ บนพื้นสีแดง ตรงกลางเป็นรูปดาว ส่วนล่างเขียนจิตรกรรมเรื่องพุทธประวัติ เสา พื้น และผนังบุหินแกรนิต
Untitled Document
Updated :07 ????????????????????? 2550
Page View : 54276
 
 
 
 
 
Related Articles

Phanom Rung Historical Park
....

Sdokkokthom
....

Gate of Truimph ,Laos
Nearby Phra That Luang Vientiane, situated the Gate of Truimph built in 1962 or ...

Phra That Luang Vientiane, Laos
Throughout the history close relationships between Thais and Laotians, as it is ...

Nam Noeng Sausages
Nam Noeng Sausages: Northeastern food (I-San food) influenced by Vietnam Duri...

Phu Phra Bat Historical Park, Udon Thani
There are ten archaeological sites in Thailand that have been announced “Histori...
 
 

Back to Top

Copywright 2004 - 2009 www.At-bangkok.com All Rights Reserved
30 Sukumwit 85 Bangjak Prakanong Bangkok Thailand 10260 Tel. 662-331-1610, 662-331-1618 Fax. 662-331-1618
  email : pr@at-bangkok.com