>
 
website hit counterStats
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Click for Bangkok, Thailand Forecast  
 
Untitled Document
| | |

Main  >> Events  >> ศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัลศิลปาธร ประจำปี พ.ศ.2550
Untitled Document

ศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัลศิลปาธร ประจำปี พ.ศ.2550

 
ศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัลศิลปาธร ประจำปี พ.ศ.2550 คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน “ศิลปาธรพบสื่อ” ซึ่งจัดขึ้น ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้แถลงรายชื่อศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัลศิลปาธร ประจำปี พ.ศ.2550 ใน 5 สาขา ประกอบไปด้วย

สาขาทัศนศิลป์ นายวสันต์ สิทธิเขตต์, นายฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช และนางพินรี สัณฑ์พิทักษ์
สาขาวรรณศิลป์ นายศิริวร แก้วกาญจน์
สาขาคีตศิลป์ นายณรงค์ ปรางค์เจริญ
สาขาศิลปะการแสดง นายนิมิตร พิพิธกุล
สาขาภาพยนตร์ นายธัญสก พันสิทธิวรกุล

ซึ่งศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัลศิลปาธรทั้ง 7 ท่าน จะเข้าเฝ้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2550 ซึ่งประกอบไปด้วยเข็มเชิดชูเกียรติทองคำประดับอัญมณี, โล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่า “โครงการสรรหาศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัลศิลปาธร ถือเป็นภารกิจหนึ่งของกระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่และเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัย ทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานเพื่อให้รางวัลศิลปาธรมีความเป็นสากลและเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชนทั่วไป รวมทั้งเพื่อให้รางวัลเป็นเครื่องแสดงออกถึงคุณภาพและการพัฒนาที่ต่อยอดของศิลปะร่วมสมัยไทย และเพื่อพัฒนาบุคลากรที่ทำงานและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในแขนงต่างๆให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ”

ด้าน ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมกล่าวอีกว่า “เป็นการเพิ่มขวัญและกำลังใจให้ศิลปินสามารถก้าวไปในเส้นทางอาชีพได้อย่างมั่นคงและมีกำลังใจในการสร้างสรรค์งานอย่างอิสระ โดยได้ดำเนินงานอย่างรัดกุม โปร่งใส และยุติธรรม โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการถึงสามชุดด้วยกัน คือ คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการสรรหาซึ่งมีท่านนิธิ สถาปิตานน์เป็นประธาน และคณะกรรมการตัดสินซึ่งมีท่านอาจารย์สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยาเป็นประธาน โดยที่คณะกรรมการแต่ละชุดประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในศิลปะแขนงต่างๆ ซึ่งต้องทำงานกันหนักมากทั้งในแง่ของการมอง การตีโจทย์ การประเมิน ซึ่งถือเป็นความยากของการให้รางวัลศิลปาธร

นายนิมิตร พิพิธกุล ศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัลศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง ประจำปี พ.ศ.2550 กล่าวว่ารู้สึกดีใจมาก และไม่เคยคิดว่าจะได้รับรางวัลศิลปาธร ซึ่งเป็นรางวัลที่มีเกียรติ เป็นเครื่องพิสูจน์การทำงานที่ผ่านมา ขณะเดียวกันก็ต้องการให้นักแสดงมีแนวคิดของศิลปะการแสดงที่ถูกต้องและเหมาะสม มีประโยชน์ต่อสังคม ไม่ได้ต้องการให้นักแสดงเข้าสู่วงการบันเทิงเพียงอย่างเดียว แต่น่าจะเป็นผู้ที่ช่วยพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมให้มากยิ่งขึ้นด้วย

ส่วนศิลปินแห่งชาติ ดร.สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา กล่าวในฐานะประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัลศิลปาธร ว่ากระทรวงวัฒนธรรมสมควรจะมีการมอบรางวัลเพิ่มเป็นปีละ 30 คน และเพิ่มเงินรางวัลจากคนละ 100,000 บาทเป็น 1 ล้านบาท เพราะศิลปินศิลปาธรเหล่านี้ถือเป็นตัวแทนคนไทยในเวทีโลก เป็นทูตวัฒนธรรม และเป็นกำลังสำคัญของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต
.
Untitled Document
Updated :01 December 2010
Last Edit :01 December 2010
Page View : 53326
 
 
 
 
 
Related Articles

Hard Rock Hotel Pattaya
TAKE TIME TO BE KIND Hard Rock Hotel Pattaya Helps Infant Flood Victims &n...

Grand Millennium Sukhumvit Hosts pre-Christmas Dinner for Media
Grand Millennium Sukhumvit Hosts pre-Christmas Dinner for Media Mr. Thomas ...

Marriott Thailand Continues to Support and Cater to Flood Victims
Marriott Thailand Continues to Support and Cater to Flood Victims Bangkok, ...

Hilton Pattaya
‘Song Ho-Bum’ of OneTwo, the first hip hop duo under JYP Entertainme...

Four Seasons Hotel Bangkok
NewsMakers' Charity Meet Bangkok – October 2011 - The Newsmakers Grou...

Spirit To Serve: Flood Victims
Spirit To Serve: Flood Victims Somsak Tanruengsri (middle), General Manager...
 
 

Back to Top

Copywright 2004 - 2009 www.At-bangkok.com All Rights Reserved
30 Sukumwit 85 Bangjak Prakanong Bangkok Thailand 10260 Tel. 662-331-1610, 662-331-1618 Fax. 662-331-1618
  email : pr@at-bangkok.com