>
 
website hit counterStats
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Click for Bangkok, Thailand Forecast  
 
Untitled Document
| | |

Main  >> Places  >> ???????????????????????????
Untitled Document

???????????????????????????

Address:วัดอุบลวรรณาราม (วัดบุคคโล) ถนนเจริญนคร ตำบลบุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
 
จากหลักฐานสันนิษฐานว่าวัดบุคคโล เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ประมาณ พ.ศ.2300 ในบริเวณที่เป็นชุมชนคุ้งน้ำเจ้าพระยาที่ ตำบลบุคคโล เมืองบางกอก ไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้างวัด แต่พบหลักฐานว่าวัดแห่งนี้ประสบกับปัญหาน้ำท่วมและทำให้รากฐานของอาคารสถานต่างๆมีปัญหา ต้องมีการซ่อมแซมอยู่บ่อยๆ
ครั้งเวลาล่วงเลยมาจนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 เจ้าหญิงอุบลวรรณา ธิดาเจ้าหลวงแห่งเชียงใหม่ ประทับเรือผ่านมา ทอดพระเนตรเห็นสภาพเสนาสนะของวัดซึ่งทรุดโทรมอย่างมาก จึงโปรดให้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ และเปลี่ยนชื่อวัดตามพระนามของพระองค์ว่า “วัดอุบลวรรณาราม” แต่ชาวบ้านทั่วไปยังเรียกกันติดปากว่า “วัดบุคคโล”
สิ่งสำคัญที่สะดุดตาที่สุดของวัดแห่งนี้คือมณฑปที่สร้างอยู่บนชั้นดาดฟ้าของอาคารสูง ซึ่งใช้เป็นศาลาการเปรียญ สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากสะพานกรุงเทพ ด้านในมณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง นอกจากนี้ในพระอุโบสถยังเป็นที่ประดิษฐานพระประธานซึ่งได้รับการยกย่องว่างามควรชมองค์หนึ่งของไทย ชาวบ้านเรียกกันว่า “หลวงพ่อแพ” เพราะมีตำนานว่าพระพุทธรูปองค์นี้ลอยมากับแพ วนอยู่หน้าวัดหลายวัน ก่อนที่ชาวบ้านจะช่วยกันชักลากขึ้นมา นอกจากการชมวิวอันสวยงามของแม่น้ำเจ้าพระยาบนมณฑปแล้ว คุณยังสามารถเพลิดเพลินกับการให้อาหารปลาที่ “วังมัจฉา” บริเวณท่าน้ำหน้าวัดอีกด้วย
Untitled Document
Updated :21 ?????????????????????????? 2549
Page View : 38274
 
 
 
 
 
Related Articles

Muang Boran on A Segway
It's been a while since we've been to the Ancient City. When we heard there is a...

Kaosan Road
The word Kaosan in Thai means rice, this use to be a place where rice are sold (...

Golden Mount
Wat Saket's(sometime spelled "Wat Srakes") major feature is The Golden Mountain....

Wat Arun
Wat Arun or Temple of the Dawn is name after the Indian god of the dawn-Aruna. (...

Snamluang Park
.Sanamluang Park is on of the largest open space park where many activities and ...

Wat Pra Chetupon
( wat po )

This large and extensive temple neighbours the Grand Palace on Thay Wang Road an...
 
 

Back to Top

Copywright 2004 - 2009 www.At-bangkok.com All Rights Reserved
30 Sukumwit 85 Bangjak Prakanong Bangkok Thailand 10260 Tel. 662-331-1610, 662-331-1618 Fax. 662-331-1618
  email : pr@at-bangkok.com